[ Alle artikelen ]

-------------------------------------
publikatie en ervaring lijst Lucas van der Hoeven
270 publicaties drs. Lucas van der Hoeven
Publikaties door drs. Lucas van der Hoeven: 256 artikelen sinds 1979: oa. in Medisch Contact, Trouw, NRC, Elsevier, Unicef-Nieuws, Internationale Samenwerking, Onze Wereld, Bijeen; Arts & Auto, Medische...
-------------------------------------
NOVIB foto
1985 Novib kalender foto - Lucas van der Hoeven
Tijdens mijn verblijf in India (1979 - 1982) maakte ik deze foto, die werd gepubliceerd als beeldbepalende foto van de NOVIB-kalender 1985. De foto verscheen ook elders; in totaal in omstreeks 15.000 kalenders. De...
-------------------------------------
Cornelius van Dun(ne) (1483-1577)
A Dutch native of Breda became a bodyguard and master of ceremonies for the Tudors and a benefactor in London.
St. Margaret's Church, London, stands next to Westminster Abbey and opposite the parliament building. Within that church one can find a funerary monument in honour of Cornelius van Dun(ne), alias Cornelys van Don...
-------------------------------------
2023-10-02 George W. Bush bouwt een gedenkteken voor de oorlog tegen het terrorisme.
'war-on-terror'vergde 4, 5 miljoen levens en $ 8.0000 miljard
Een recente schatting van het Costs of War-project aan de Brown University wees uit dat meer dan 4,5 miljoen mensen zijn gestorven ten gevolge van de directe en indirecte effecten van conflicten in oorlogsgebieden na...
-------------------------------------
2023-0801 Erfgoed in de lucht
bezoek bij Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Op Vliegbasis Gilze-Rijen werken vrijwilligers met veel zorg aan de restauratie, het onderhoud en, indien mogelijk, het luchtwaardig maken van historische vliegtuigen. Deze worden tot op de dag van vandaag ingezet voor...
-------------------------------------
2023-07-12 opinie pagina Trouw - VS militaire macht vs armoede
defensie’ budget van 806 miljard euro
Het budget van het Amerikaanse leger is groter dan de volgende negen landen samen aan hun legers - inclusief China en Rusland - uitgeven. • Feitelijk geeft de VS tien keer zoveel daaraan uit dan Rusland. • Uit...
-------------------------------------
2023-06-28 INGEZONDEN BRIEF - Trouw Renovatie KMA Breda
Helaas verzuimd de enorme restauratie te vermelden
De beschouwing in Trouw (d.d. 28 juni 2023; p.14-15) over de tentoonstelling van de historie van de Oranjes in Breda in het Gemeente Museum aldaar, schiet helaas tekort. Daarin wordt niet besproken, dat het voormalige...
-------------------------------------
2023-03-09 Psychofarmaca en verkeersveiligheid - gemiste kans
Ingezonden brief Trouw - Psychofarmaca en verkeersveiligheid - gemiste kans

-------------------------------------