[ Alle artikelen ]

-------------------------------------
publikatie en ervaring lijst Lucas van der Hoeven
270 publicaties drs. Lucas van der Hoeven
Publikaties door drs. Lucas van der Hoeven: 256 artikelen sinds 1979: oa. in Medisch Contact, Trouw, NRC, Elsevier, Unicef-Nieuws, Internationale Samenwerking, Onze Wereld, Bijeen; Arts & Auto, Medische...
-------------------------------------
NOVIB foto
1985 Novib kalender foto - Lucas van der Hoeven
Tijdens mijn verblijf in India (1979 - 1982) maakte ik deze foto, die werd gepubliceerd als beeldbepalende foto van de NOVIB-kalender 1985. De foto verscheen ook elders; in totaal in omstreeks 15.000 kalenders. De...
-------------------------------------
Cornelius van Dun(ne) (1483-1577)
A Dutch native of Breda became a bodyguard and master of ceremonies for the Tudors and a benefactor in London.
St. Margaret's Church, London, stands next to Westminster Abbey and opposite the parliament building. Within that church one can find a funerary monument in honour of Cornelius van Dun(ne), alias Cornelys van Don...
-------------------------------------
2023-0801 Erfgoed in de lucht
bezoek bij Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Op Vliegbasis Gilze-Rijen werken vrijwilligers met veel zorg aan de restauratie, het onderhoud en, indien mogelijk, het luchtwaardig maken van historische vliegtuigen. Deze worden tot op de dag van vandaag ingezet voor...
-------------------------------------
2023-07-12 opinie pagina Trouw - VS militaire macht vs armoede
defensie’ budget van 806 miljard euro
Het budget van het Amerikaanse leger is groter dan de volgende negen landen samen aan hun legers - inclusief China en Rusland - uitgeven. • Feitelijk geeft de VS tien keer zoveel daaraan uit dan Rusland. • Uit...
-------------------------------------
2023-06-28 INGEZONDEN BRIEF - Trouw Renovatie KMA Breda
Helaas verzuimd de enorme restauratie te vermelden
De beschouwing in Trouw (d.d. 28 juni 2023; p.14-15) over de tentoonstelling van de historie van de Oranjes in Breda in het Gemeente Museum aldaar, schiet helaas tekort. Daarin wordt niet besproken, dat het voormalige...
-------------------------------------
2023-03-09 Psychofarmaca en verkeersveiligheid - gemiste kans
Ingezonden brief Trouw - Psychofarmaca en verkeersveiligheid - gemiste kans

-------------------------------------
2023-03-01 Bijzondere historische cartografie
Erfgoed nr. 2, mrt. 2023; p. 32-34
Particulier verzamelaars John Steegh en Harrie Teunissen maakten eind 2021 bekend hun verzameling kaarten en atlassen te schenken aan de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Met het oog op de...
-------------------------------------