[ Alle artikelen ]

-------------------------------------
2022-10 het Huis van Bosch, restauratie toont acht eeuwen bouwhistorie
Erfgoed Magazine 2022-10; p. 40 - 42
het huis waarin Jeroen Bosch opgroeide en waarschijnlijk zijn schildersopleiding kreeg, opende dit jaar na restauratie opnieuw zijn deuren...
-------------------------------------
2022-06 Restauratie - Koninklijke Militaire Academie te Breda
Erfgoed Magazine, juni 2022, jrg. 43, p. 32-35
'Een doodenge verbouwing' zo beoordeelt architecte Loes van Rijnsbergen van het Rijksvastgoedbedrijf de grondige verbouwing van het voormalige paleis van de Oranjes. Het is één van de 100 meest waardevolle Nederlandse...
-------------------------------------
2022-04-26 voordracht L.F.M. van der Hoeven - (283) bijeenkomstLunch20220426 Hoeven-YouTube
26 april 2022 (283) bijeenkomstLunch20220426 Hoeven-YouTube // Lunch bijeenkomstLunch- Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland
Zie website You-Tube : (283) bijeenkomstLunch20220426 Hoeven-YouTube // Lunch bijeenkomstLunch 2022-04-26 In deze lezing wordt de ontwikkeling belicht van de psychoactieve medicatie die een ommekeer bracht in de...
-------------------------------------
2022-04-01 Erfgoed magazine - Historische Panden in Nood in Breda
2022-04-20 Breda - Historische Panden in Nood
Breda telt 501 Rijksmonumenten en 340 Gemeentelijke monumenten. Daarvan verkeren 23 monumentale gebouwen in matige of slechte bouwkundige staat.
-------------------------------------
2022-02-17 ABDTOPConsult - onzinnige argumentatie
2020-06-20: “Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen”
De argumentatie van de farmaceutische industrie is dat de hoge prijzen voor nieuwe geneesmiddelen het gevolg zijn van omvangrijke investeringen om de nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen en de...
-------------------------------------
2022- Cornelius van Dun(ne) (1483-1577)
Bredase historie
Cornelius van Dun(ne) (1483-1577): een Bredanaar als lijfwacht en ceremoniemeester van de Tudors en als weldoener in Londen.
-------------------------------------
2021-11-03 Bonus & Kortingen
SAMENVATTING : 100 jaar Bonus & Kortingen KNMP
Beschrijving van het schandelijk kwalijke optreden & machtsmisbruik van de KNMP tegen onwelgevallige freelancer Lucas van der Hoeven.
-------------------------------------
2021-10-21 Colmn commentaar
Lesje van een tiener Blog in Medisch Contact / Arianne Beckers / 19 oktober 2020
...En wat dacht u van Fentanyl? Dat vervangt steeds meer de 'traditionele' drugs... Immers je hebt maar omstreeks 0,4 mg ervan nodig...
-------------------------------------