[ Medicijnen ]

-------------------------------------
2022-02-17 ABDTOPConsult - onzinnige argumentatie
2020-06-20: “Persoonlijke beschouwing over de inzet van de dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen”
De argumentatie van de farmaceutische industrie is dat de hoge prijzen voor nieuwe geneesmiddelen het gevolg zijn van omvangrijke investeringen om de nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen en de...
-------------------------------------
2021-10-21 Colmn commentaar
Lesje van een tiener Blog in Medisch Contact / Arianne Beckers / 19 oktober 2020
...En wat dacht u van Fentanyl? Dat vervangt steeds meer de 'traditionele' drugs... Immers je hebt maar omstreeks 0,4 mg ervan nodig...
-------------------------------------
2020-09-01 Benzodiazepinen
Commentaar op Benzodiazepinen in Nederland in Gebu
Helaas laten de GeBu auteurs Helmerhorst en Nieuwhof na om te wijzen op de noodzaak tot het afbouwen van deze te vaak, te langdurig en onnodig voorgeschreven medicatie, waarvan de gevaren veelvuldig sinds 1961 zijn...
-------------------------------------
2020-08-12: Trump’s call for essential drugs to be made in US threatens innovation, says trade group
Trump’s call for essential drugs to be made in US threatens innovation, says trade group
Trump’s call for essential drugs to be made in US threatens innovation, says trade group. The warning by Stephen Ubl, president of PhRMA ( the drug industry organisation) is false on the following misconceptions....
-------------------------------------
2020-04-25 Binnenkort dreigt ernstig tekort aan medicijnen
logisiteke problemen vanwege CORONA
“Ongetwijfeld zullen er mensen sterven doordat er geen medicijnen meer zijn”, zegt Ludwig Castelijns, directeur van medicijngroothandel Mosadex. “Dat is ernstig, zeker omdat dit deels voorkomen had...
-------------------------------------
2020-03-09 Reactie op René Héman/voorzitter KNMG
Politiek, maak ruimte voor integraal beleid voor alcohol, drugs en tabak
Zeer geachte heer Héman, geweldig dat u zich druk maakt over potentieel schadelijke invloed van alcohol, tabak en (soft/hard) drugs ter faveure van het psychisch welbevinden van de mensheid. Maar misschien zou u ook...
-------------------------------------
2020 BINNENKORT ERNSTIG TEKORT AAN MEDICIJNEN
“Ongetwijfeld zullen er mensen sterven doordat er geen medicijnen meer zijn”
Toenemende criminaliteit als gevolg van Covit-19 epidemie. Kwaliteit controles door FDA, EMA en andere organisaties schieten tekort. Vooral LIC en MIC zullen de rekening van schaartse aan medicijnen gaan ondervinden....
-------------------------------------
2019-04-16 Opiaten
2019-04-16 Medisch Contact - Discussie over opiatengebruik schiet tekort
De huidige discussie over opiatengebruik schiet ernstig tekort door noch de oorzaken te analyseren, noch de mogelijke gevolgen ervan in kaart te brengen. Al in 2008 bood ik een publicatie over opiaten misbruik aan om...
-------------------------------------