HOOFDLIJNEN BENZODIAZEPINEN MIS-/GEBRUIK

Promotie studie Lucas van der Hoeven (2009 - 2014)

In het theoretische deel analyseert de tweedeling tussen voorgeschreven medicijnen én harddrugs. In de medische sector worden veel benzodiazepinen, anxiolitica, SSRi's en opiaten voorgeschreven. In 2007 slikten bijna 3 miljoen Nederlanders 'pilletjes voor de geest'. In mijn promotie beperk ik mij tot de benzodiazepinen, die verminderen angst, spanning, rusteloosheid, bezorgdheid en slapeloosheid.

In 2007 slikten Nederlanders 11 miljoen kalmeringstabletten. Van hen gebruikt 670.000 patiënten deze langer dan twee maanden. Daarna neemt de kans op verslaving toe. De WHO, OESO, INCB menen dat overheden een actief ontmoedigingsbeleid moeten voeren. In Nederland is het toezicht op het voorschrijven ervan aan de beroepsgroepen overgelaten. Daar is weinig van terecht gekomen.

In het onderzoeksdeel wordt bestudeert hoe herhalingsreceptuur meer controle van artsen vergt. Het terugdringen van de verslaving aan benzodiazepinen is daardoor haalbaar.

 

[ Artikelen ]

------------------------------------------
2009-03-13 Rode draad mijn publikaties
Hoofdlijnen
Hoofdlijnen en resultaten van mijn publikaties.
------------------------------------------
2009-03-12 hoofdlijnen benzodiazepinen
Promotie
Promotie onderzoek bestaat uit theoretisch deel betreffende het massale gebruik van benzodiazepinen.Het onderzoeksdeel richt zich op een uitgebreider toezicht op de herhaalreceptuur.
------------------------------------------