[ Alle artikelen ]

-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL III
annexatie RK-kerk 1648
Na een bedelreis door de dominee, was er eindelijk geld om een eigen Nederduits Hervormd kerkje aan de Hoge Ham te bouwen in 1646. Maar na de Vrede van Munster in 1648 naasten de Protestanten de R.K. Laurentius kerk....
-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL II
roerige tijden - isolatie
Vanaf de start van de kerkelijke gemeenschap in Dongen, was er al spoedig sprake van een geldgebrek. Het vermoeden bestaat dat het geringe aantal ‘bekeerlingen’ (in 1614: 6 én in 1631:30 ‘ketters’) niet erg...
-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL I
moeizaam en armlastig
De protestantse kerk in Dongen heeft in de afgelopen 400 jaar een roerige kerkgeschiedenis meegemaakt. Door het geringe aantal volgelingen, was armlastigheid een centraal thema de afgelopen vier eeuwen. In de kerk was...
-------------------------------------
2014-09-30Farmaceutische industrie
Farmaceutische Industrie - minder Toezicht EU
Bij de voorgenomen portefeuille-indeling van de nieuwe Europese Commissie krijgt de Eurocommissaris voor Industrie mogelijk de verantwoordelijkheid voor het geneesmiddelenbeleid. Er bestaan belangrijke argumenten tegen...
-------------------------------------
2014-09-23 EU-Commisaris Industrie krijgt medicijnen erbij?
EU-president Juncker kleedt portefeuille EU-Commisaris Gezondheidszorg uit
De nieuw benoemde EU-president Juncker is van plan om de medicijnen on der te gaan brengen onder de EU-Commissaris van Industrie. Dat betekent een overwinning voor de farma-lobby in Brussel.
-------------------------------------
2014 zonnepanelen
energiekosten verminderen
Zonnepanelen zijn een zeer winstgevende investering voor kleine ondernemers, zoals ZZP'ers.
-------------------------------------
2014 Heuvel 20 in Dongen
ons lederpak- & drooghuis in Dongen
De historie van een lederpak- & drooghuis op Heuvel 20 in Dongen vormt mede aanleiding om in te gaan - in hoofdlijnen - op de geschiedenis van de leerfabricage in Brabant.
-------------------------------------
2013-03-07 Weesgeneesmiddelen
Europese markt toelaten weesgeneesmiddelen
Steeds meer ‘weesgeneesmiddelen’ worden tot de Europese markt toegelaten voor één van de 6.500 verschillende ziekten die minder dan één procent van de bevolking treffen. Vanwege het geringe aantal patiënten,...
-------------------------------------