[ Alle artikelen ]

-------------------------------------
2018 DE HERVORMDE GEMEENTE TE DONGEN (deel 4)
Ontstaangeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Dongen
Gescheidenis van de Nederlandse Hervormde Kerk in Dongen : periode 1668 - 1670
-------------------------------------
2015-03-09 Farmaceuten overtreden eigen regels veelvuldig
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2496
Zelfregulering is waarschijnlijk geen oplossing om de regelgeving omtrent de promotie van medicijnen te beperken. Uit Amerikaanse data blijkt dat de handelspraktijken alleen maar zijn toegenomen....
-------------------------------------
2015-02-19 'Een pilletje voor de geest heeft nog nooit een probleem opgelost'
Interview met L. van der Hoeven - blad 'Lef' feb. 2015, p. 52 - 55
omstreeks 500.000 Nederlanders slikken benzodiazepinen langer dan 2 maanden. Zij zijn eraan verslaafd en komen er haast niet meer vanaf. Dat brengt grote risico's met zich mee, zoals 73 verkeersdoden, 14.000...
-------------------------------------
2015 Een Rijense leerlooierij herbouwd in Dongen
Ons lederpak- en drooghuis in Dongen - Korte versie
de Wazerijen nr. 134 / dec. 2014; p. 27 - 42 - blad van de Heemkundekring Dongen. Hoe een looijerij (1915) in Rijen werd afgebroken en in 1930 in Dongen werd herbouwd. met origineel hijsrad.  
  

-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - VERVOLG DEEL III
beroepingsprocedure
Ook in de 17de eeuw was er sprake van een moeizame, bureaucratische gang van zaken als het om de benoeming van een nieuwe predikant ging. De Oranjes als hoogste verantwoordelijke bewindspersonen in de Baronie van Breda...
-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - VERVOLG DEEL II
oorlog in Brabant
De steeds wisselende krijgskansen voor Spaanse en Hollandse troepen maken dat er een chaotische situatie in Brabant onstaat. Dat heeft ok haar weerslag op de aanstelling van een predikant in Dongen. De afwezigheid van...
-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL III
annexatie RK-kerk 1648
Na een bedelreis door de dominee, was er eindelijk geld om een eigen Nederduits Hervormd kerkje aan de Hoge Ham te bouwen in 1646. Maar na de Vrede van Munster in 1648 naasten de Protestanten de R.K. Laurentius kerk....
-------------------------------------
2015 - 400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL II
roerige tijden - isolatie
Vanaf de start van de kerkelijke gemeenschap in Dongen, was er al spoedig sprake van een geldgebrek. Het vermoeden bestaat dat het geringe aantal ‘bekeerlingen’ (in 1614: 6 én in 1631:30 ‘ketters’) niet erg...
-------------------------------------