[ Alle artikelen ]

-------------------------------------
2019 - Koos Aarts (1864 - 1929)
industrieel en autobouwer
In 1899 brengt Aarts onder de naam Maatschappij tot Exploitatie van Automobieldiensten in Nederland als allereerste firma een openbare autobusdienst tussen de havenplaats Waspik en Dongen tot stand. Voor de fabricage...
-------------------------------------
2018-12-03 Monumentenhuis Brabant
Heuvel 20 te Dongen -2018-12-03
Redengevende omschrijving van voormalige looierij - Heuvel 20 te Dongen in 13 pagina's. 
-------------------------------------
2018-12-03 advies gemeente monument
Heuvel 20 te Dongen
advies van monumentenhuis Brabant d.d. 23-11-2018 nr. 2018.200 betreffende Heuvel 20 te Dongen om dat aan te wijzen als gemeentelijk monument.
-------------------------------------
2018-11-02 the Walmart of legal OxyContin and illegal Heroin’
2018-11-02 Health Action International voordracht - legal & illegal use of opioids
the legal prescriptions of opioids will lead to illegal heroin and fentanyl use. 
-------------------------------------
2018 DE HERVORMDE GEMEENTE TE DONGEN (vervolg deel 4)
Ontstaangeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Dongen
Ontstaangeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Dongen:de Rampjaren 1666 - 1672.
-------------------------------------
2018 DE HERVORMDE GEMEENTE TE DONGEN (deel 4)
Ontstaangeschiedenis van de Hervormde Gemeente te Dongen
Gescheidenis van de Nederlandse Hervormde Kerk in Dongen : periode 1668 - 1670
-------------------------------------
2015-03-09 Farmaceuten overtreden eigen regels veelvuldig
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2496
Zelfregulering is waarschijnlijk geen oplossing om de regelgeving omtrent de promotie van medicijnen te beperken. Uit Amerikaanse data blijkt dat de handelspraktijken alleen maar zijn toegenomen....
-------------------------------------
2015-02-19 'Een pilletje voor de geest heeft nog nooit een probleem opgelost'
Interview met L. van der Hoeven - blad 'Lef' feb. 2015, p. 52 - 55
omstreeks 500.000 Nederlanders slikken benzodiazepinen langer dan 2 maanden. Zij zijn eraan verslaafd en komen er haast niet meer vanaf. Dat brengt grote risico's met zich mee, zoals 73 verkeersdoden, 14.000...
-------------------------------------