[ Monumenten ]

-------------------------------------
2023-10-02 George W. Bush bouwt een gedenkteken voor de oorlog tegen het terrorisme.
'war-on-terror'vergde 4, 5 miljoen levens en $ 8.0000 miljard
Een recente schatting van het Costs of War-project aan de Brown University wees uit dat meer dan 4,5 miljoen mensen zijn gestorven ten gevolge van de directe en indirecte effecten van conflicten in oorlogsgebieden na...
-------------------------------------
2023-0801 Erfgoed in de lucht
bezoek bij Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Op Vliegbasis Gilze-Rijen werken vrijwilligers met veel zorg aan de restauratie, het onderhoud en, indien mogelijk, het luchtwaardig maken van historische vliegtuigen. Deze worden tot op de dag van vandaag ingezet voor...
-------------------------------------
2023-06-28 INGEZONDEN BRIEF - Trouw Renovatie KMA Breda
Helaas verzuimd de enorme restauratie te vermelden
De beschouwing in Trouw (d.d. 28 juni 2023; p.14-15) over de tentoonstelling van de historie van de Oranjes in Breda in het Gemeente Museum aldaar, schiet helaas tekort. Daarin wordt niet besproken, dat het voormalige...
-------------------------------------
2023-03-01 Bijzondere historische cartografie
Erfgoed nr. 2, mrt. 2023; p. 32-34
Particulier verzamelaars John Steegh en Harrie Teunissen maakten eind 2021 bekend hun verzameling kaarten en atlassen te schenken aan de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Met het oog op de...
-------------------------------------
2023-03 Breda - historische panden in nood
interview met Stadsherstel in Breda
Breda kent maar liefst 501 rijksmonumenten en 340 gemeentelijke monumenten. Uit een eerste inventarisatie van een deel In het centrum van Breda bleek dat tenminste 23 monumentale gebouwen in matige of slechte...
-------------------------------------
2022-11 Koninklijke Militaire Academie Breda
Engelbrecht van Nassau; jrg. 41, nr. 4, p. 14 - 17
De afgelopen drie jaar hebben De kok Bouw en het Rijksvastgoedbedrijf keihard gewerkt. In juli 2022 dient deze klus te zijn afgerond. Daarna kan het gebouw de tand des tijds weer doorstaan. In vele verblijfsvertrekken...
-------------------------------------
2022-10 het Huis van Bosch, restauratie toont acht eeuwen bouwhistorie
Erfgoed Magazine 2022-10; p. 40 - 42
het huis waarin Jeroen Bosch opgroeide en waarschijnlijk zijn schildersopleiding kreeg, opende dit jaar na restauratie opnieuw zijn deuren...
-------------------------------------
2022-06 Restauratie - Koninklijke Militaire Academie te Breda
Erfgoed Magazine, juni 2022, jrg. 43, p. 32-35
'Een doodenge verbouwing' zo beoordeelt architecte Loes van Rijnsbergen van het Rijksvastgoedbedrijf de grondige verbouwing van het voormalige paleis van de Oranjes. Het is één van de 100 meest waardevolle Nederlandse...
-------------------------------------