1985 - 'Geneesmiddelencode broodnodig - Farmapraktijken in de Derde Wereld'

Gezondheid & politiek nr 3- 1985 p 42-47

Het handelen van de farmaceutische industrie in de Derde Wereldlanden roept regelmatig golven van verontwaardiging op. Recentelijk bleek bijvoorbeeld Organon ‘anabole steroïden’ te...

02-1984 'Farmaceutische industrie & Derde Wereld'

Wetenschap en samenleving 02-1984 p 4-11

Organon's hield begin tachtiger jaren een agressieve reclame campagne voor de verkoop van 'Orgabolin' (een anabole steroïde). Deze was gericht op kinderen, die aan ernstige diarree...

30-03-1983 'Organons strijd tegen de ondervoeding'

de Groene Amsterdammer 30-03-1983

Hoe Organon's Orgabolin (een anabole steroïde) de diaree-ziekten van baby's en daardoor de wereldhonger en -ondervoeding helpt bestrijden.

1980 Organon's reclame in de Derde Wereld

1980 campagne voor anabole steroïden

Dankzij Orgabolin (een anabole steoïde) kan honger in Derde Wereldlanden worden uitgebannen. 

06-1997 'Bloeddruk meten in het heelal'

TNO Toegepaste Wetenschap 06-1997 p16-17

‘Portapres’, is een apparaat dat een voortdurende bloeddrukmeting aan een vinger mogelijk maakt, wordt overal ter wereld toegepast. En zelfs daarbuiten, tijdens een space shuttle vlucht...

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13