2019-01 - Spotgoedkope versus goudomrande pillen

Nog meer winst op recept?

GroenLinks Tweede Kamerlid Ellemeet meent dat “In de farmaceutische industrie te veel cowboys blijven rondlopen die winst maken veel belangrijker vinden dan mensen beter maken”.

1997 Brief Ministerie VWS over onderzoek B&K

het instellen van de 'Claw-Back' 1997

Ministerie van VWS en "KNMP (zijn tot overeenstemming gekomen – LvdH) over de invulling van de overeengekomen korting van f 100 mln in 1998 en f 150 mln vanaf 1999". Het vormen de eerste...

07-1997 'De verzwegen inkomsten van apothekers'

07-1997-De verzwegen inkomsten vd apothekers-Belastingbetaler p11-13

De eerste Tweede Kamervragen over de Bonus- en Kortingen dateren uit 1976. Sindsdien volgden er veel onderzoek door de Economische Controle Dienst (1990), Moret Ernst & Young (1997); e.a....

12-1995-Dhr Hufen-interview

Apotheker Info 12-1995

Over de gevolgen van de prijzenwet van 1 januari 1996 voor de bedrijfsvoering van de openbare apothekers. Zal de winstgevendheid afnemen doordat de prijzen zullen gaan dalen? Of zal er geen...

11-1994 H.J. Gebben - hoofdredacteur

Commentaar van een 'dwarse apotheker' 11-1994

Het zeer afkeurenswaardig beleid van Bonussen & Kortingen, zoals verwoord door de hoofdredacteur Henkjan Gebben van op de voorpagina van het groningse blad 'pharma Selecta', dd. 10 nov. 1994.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10