2015-03-09 Farmaceuten overtreden eigen regels veelvuldig

Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2496

Zelfregulering is waarschijnlijk geen oplossing om de regelgeving omtrent de promotie van medicijnen te beperken. Uit Amerikaanse data blijkt dat de handelspraktijken alleen...

1997 Brief Ministerie VWS over onderzoek B&K

het instellen van de 'Claw-Back' 1997

Ministerie van VWS en "KNMP (zijn tot overeenstemming gekomen – LvdH) over de invulling van de overeengekomen korting van f 100 mln in 1998 en f 150 mln vanaf 1999". Het vormen de eerste...

07-1997 'De verzwegen inkomsten van apothekers'

07-1997-De verzwegen inkomsten vd apothekers-Belastingbetaler p11-13

De eerste Tweede Kamervragen over de Bonus- en Kortingen dateren uit 1976. Sindsdien volgden er veel onderzoek door de Economische Controle Dienst (1990), Moret Ernst & Young (1997); e.a....

12-1995-Dhr Hufen-interview

Apotheker Info 12-1995

Over de gevolgen van de prijzenwet van 1 januari 1996 voor de bedrijfsvoering van de openbare apothekers. Zal de winstgevendheid afnemen doordat de prijzen zullen gaan dalen? Of zal er geen...

11-1994 H.J. Gebben - hoofdredacteur

Commentaar van een 'dwarse apotheker' 11-1994

Het zeer afkeurenswaardig beleid van Bonussen & Kortingen, zoals verwoord door de hoofdredacteur Henkjan Gebben van op de voorpagina van het groningse blad 'pharma Selecta', dd. 10 nov. 1994.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10