2015-03-09 Farmaceuten overtreden eigen regels veelvuldig

Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2496

Zelfregulering is waarschijnlijk geen oplossing om de regelgeving omtrent de promotie van medicijnen te beperken. Uit Amerikaanse data blijkt dat de handelspraktijken alleen...

2014-09-23 OPEN BRIEF: EU-Commissaris Industrie krijgt ‘medicijnen’ erbij

PORTEFEUILLE KWESTIE

OPEN BRIEF: toevoeging van ‘medicijnen’ en ‘hulpmiddelen‘ aan de portefeuille van de Eurocommissaris van Industrie onder EU president Juncker.

2012-03-23 Overheid en medicijnen: van prijsregulering naar...

Toekomstige beleidsmaatregelen in de eerstelijnszorg

Sinds het laatste decennium van de vorige eeuw zijn de prijzen voor medicijnen met meer dan de helft gedaald door allerlei wet- en regelgeving. Behalve een periodieke, verdere verlaging van de...

2013 - Weesgeneesmiddelen

EU-beleid noodzakelijk

Kosten van weesgeneesmiddelen dienen te worden gereguleerd. Daarvoor is pan-Europese Unie beleid noodzakelijk.   

21-04-2005 Voordracht prof. M. Angell

Author of ‘the truth about the drug companies; how they deceive us and what...

21 april 2005 Bazel – seminar in Switzerland 'Clinical research sponsored by the pharmaceutical industry?' Voordracht van prof. dr. M. Angell, M.D. - Harvard University en auteur of...

<< vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6