400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL I

moeizaam en armlastig

De protestantse kerk in Dongen heeft in de afgelopen 400 jaar een roerige kerkgeschiedenis meegemaakt. Door het geringe aantal volgelingen, was armlastigheid een centraal thema de afgelopen...

400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL II

roerige tijden - isolatie

Vanaf de start van de kerkelijke gemeenschap in Dongen, was er al spoedig sprake van een geldgebrek. Het vermoeden bestaat dat het geringe aantal ‘bekeerlingen’ (in 1614: 6 én in...

400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - VERVOLG DEEL II

oorlog in Brabant

De steeds wisselende krijgskansen voor Spaanse en Hollandse troepen maken dat er een chaotische situatie in Brabant onstaat. Dat heeft ok haar weerslag op de aanstelling van een predikant in...

400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - DEEL III

annexatie RK-kerk 1648

Na een bedelreis door de dominee, was er eindelijk geld om een eigen Nederduits Hervormd kerkje aan de Hoge Ham te bouwen in 1646. Maar na de Vrede van Munster in 1648 naasten de...

400 jaar Nederlands Hervormde Kerk in Dongen - VERVOLG DEEL III

beroepingsprocedure

Ook in de 17de eeuw was er sprake van een moeizame, bureaucratische gang van zaken als het om de benoeming van een nieuwe predikant ging. De Oranjes als hoogste verantwoordelijke...

<< vorige 1 | 2